Różnica między ekologicznymi i tradycyjnymi cebulkami polega na tym, że cebulki bio są uprawiane w całości w systemie ekologicznym, bez użycia chemicznych środków ochrony roślin.
Tych cebulek zostaną dostarczone z europejskim certyfikatem ekologicznym. Kliknij tutaj, aby wyświetlić nasz certyfikat ekologiczny.
Tradycyjne cebulki szafranu są uprawiane w sposób zrównoważony, przy minimalnym użyciu chemicznej ochrony roślin.

Różnica między różnymi rozmiarami cebulek szafranu polega na tym, że większe cebulki będą lepiej kwitły i dadzą więcej kwiatów w pierwszym roku po posadzeniu. Również większe cebulki rozwijają się lepiej i mnożą szybciej niż mniejsze cebulki szafranu.
Cebulki o wielkości 7/8 kwitną w przybliżeniu 20%. Oznacza to, że jeśli posadzisz 100 cebulek tej wielkości, 20 z nich będzie miało jeden kwiat w pierwszym roku sadzenia. Cebulki Crocus sativus o wielkości 8/9 mają procentową kwitnienia około 70%, cebulki o wielkości 9/10 kwitną 120%, tych o wielkości 10/11 kwitną 200% i cebulki szafranu o wielkości 11/+ mają procentową kwitnienia około 300% w pierwszym roku.
Procent kwitnienia wzrośnie w kolejnych latach ze względu na ich rozmnażanie i wzrost.

Wielkość naszych Crocus sativus podaje się w centymetrach obwodu cebulek. Na przykład cebulki szafranu o rozmiarze 9/10 mają obwód od 9 do 10 centymetrów.

Średnicę naszych cebulek można łatwo obliczyć, dzieląc obwód cebulek przez Pi (Pi ≈ 3,14).

9/3,14
≈ 2,86
10/3,14
 ≈ 3,18

Zatem cebulki szafranu o rozmiarze 9/10 mają średnicę między 2,86 a 3,18 centymetrów.

Kiedy mówimy o tym, że nasze cebulki szafranu są uprawiane w sposób zrównoważony, oznacza to, że podczas uprawy naszych cebul, ograniczyliśmy stosowanie chemicznej ochrony roślin do minimum.

Spowodowało to, że zaprzestaliśmy stosowania chemicznego odymiania gleby, nie stosujemy żadnych pestycydów zawierających tak zwane „neonikotynoidy”, a herbicyd „Roundup” nie jest już używany na naszych polach.

Staramy się również poprawić i utrzymać jakość gleby i organizmy glebowe na naszych polach, stosując wysokiej jakości kompost i inne dodatki do wzbogacania gleby.

Neonikotynoidy to pewne substancje związane z nikotyną, które są stosowane w wielu układowych pestycydach i produktach biobójczych. Korzystanie z tych środków zostało powiązane przez kilku naukowców na całym świecie ze zwiększoną śmiertelnością pszczół.

Niezależne badania naukowe wykazały, że herbicyd Roundup, a zwłaszcza aktywny składnik tego produktu „glifosatu”, odgrywa rolę w rozwoju raka i potencjalnie zaburzeniu hormonalnym. Również ten herbicyd jest wyjątkowo szkodliwy dla gleby, w której cebulki są uprawiane, ponieważ biologia gleby jest silnie zakłócana przez glifosat.

Nasze cebulki Crocus sativus są uprawiane przez naszą własną farmę w ścisłej współpracy z kilkoma doświadczonymi hodowcami cebulek kwiatowych. Tak więc cebulki szafranu, które sprzedajemy w naszym sklepie internetowym, są dostarczane prosto od hodowcy bez interwencji hurtowników.

Ponieważ uprawiamy nasze cebulki kwiatowe na dużą skalę, możemy zaoferować je (znacznie) taniej niż wielu innym dostawcom.

Nasze cebulki szafranu są wykopywane z ziemi co roku pod koniec czerwca / na początku lipca.

Po wykopaniu, myjemy i suszymy je oraz poddajemy cebulek odpowiedniej obróbce cieplnej. Po tym zabiegu nasze krokusy są kalibrowane w różnych rozmiarach i przygotowywane do naszej sprzedaży.

Cały proces należy wykonać ostrożnie, aby zagwarantować naszym klientom najlepszą jakość cebulek Crocus sativus i szafranu.

Aby osiągnąć najlepsze wyniki w pierwszym roku sadzenia, najlepszy czas na sadzenie naszych cebulek jest około połowy sierpnia.
Cebulki szafranu posadzone przed końcem sierpnia zaczną kwitnąć pod koniec października.

W komercyjnej uprawie szafranu zwykle sadzimy około 50 cebulek na m2.
Jednakże, jeśli sadzimy tylko cebulki o wielkości 7/8, odległość między cebulkami może być nieco mniejsza, a sadzimy około 60 do 70 cebulek na m2. W przypadku sadzenia cebulek o tylko dużych rozmiarach, możemy zmniejszyć ilość cebulek na m2 do około 30 do 40 sztuk.

Bardzo trudno jest ustalić stałą cenę szafranu na kilogram, ponieważ jest on bardzo zależny od podaży i popytu, jakości i pochodzenia.

Często twierdzi się, że cena 1 kg szafranu wynosi około 80 000 zł.
Cena ta faktycznie dotyczy tylko szafranu oferowanego w niewielkich ilościach. Na przykład w supermarkecie można kupić nitki szafranu o wadze 0,05 g za 4 zł. Obliczając cenę tej ilości na 1 kg, cena szafranu wynosi łącznie 80 000 zł za kg.

Należy powiedzieć, że jakość szafranu, który można kupić w supermarkecie, jest gorsza niż droższego szafranu sprzedawanego w sklepach specjalistycznych.

Z pewnością opłaca się uprawiać własny szafran, ponieważ uprawa szafranu jest wieloletnia. Cebulki szafranu, które można kupić od nas, mnożą się każdego roku w ziemi. Dzięki czemu można zbierać własny szafran do 4 – 5 lat z rzędu, w którym zbiory wzrastają każdego roku. Po tym okresie cebulki można wykopać i przesadzić na innym polu.

W ten sposób wystarczy kupić cebulki tylko raz, aby zebrać szafran na wiele lat.