Jakość naszych cebul Crocus sativus

Wszystkie cebulki szafranu, które sprzedajemy w naszym sklepie internetowym, zostały zakwalifikowane jako cebulki kwiatowe pierwszej klasy przez Holenderską Służbę Kontroli cebulek Kwiatowych, BKD.

 

O BKD

Wprowadzenie

Służba inspekcji cebulek kwiatowych (Bloembollenkeuringsdienst lub BKD) została zlecona przez Ministerstwo Spraw Gospodarczych z kontrolą jakości wszystkich upraw cebulek kwiatowych w Holandii zarówno na patogenach kwarantannowych, jak i wadach jakości.

BKD przeprowadza również analizy laboratoryjne oraz kontrole importu i eksportu. Pod administracją Niderlandzki Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności i Produktów Konsumpcyjnych (Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit lub NVWA), BKD wydaje certyfikaty eksportowe zgodnie z dyrektywą fitosanitarną dla handlowców cebul kwiatowych, potrzebne przy wywozie cebulek kwiatowych przeznaczonych do krajów trzecich poza Unia Europejska.

Jak działa proces inspekcji?

Przed rozpoczęciem inspekcji, rośliny cebulkowe muszą być zarejestrowane w BKD.

Większość inspekcji ma dwojaki charakter.

Po zasadzeniu cebulek i po ich wyhodowaniu, uprawa jest kontrolowana wizualnie na polu. Gdy rośliny są już w pełni rozwinięte lub gdy cebulki kwitną, przeprowadza się drugą kontrolę wzrokową. W przypadku wykrycia nieprawidłowości pobierane są próbki, które są badane w laboratorium pod kątem obecności wirusów, bakterii i nicieni lub są sadzone w szklarni w celu przeprowadzenia badań.

Akredytacja

Standardy kontroli jakości BKD określone są w Regulacjach Inspekcji cebulek kwiatowych, które zostały ustalone w ścisłej konsultacji z hodowcami i handlowcami na całym świecie.

BKD uzyskał akredytację Holenderskiej Rady Akredytacyjnej (Raad van Accreditatie lub RvA) w ramach ISO 17020 (numer rejestracyjny I096) i ISO 17025 (numer rejestracyjny L285) w zakresie kontroli jakości i analiz laboratoryjnych, co gwarantuje, że kontrole są jednolite, niezależne i doskonałej jakości.

.